Viată terestră

A4.1 Infografic16 ODD15

Barometrul realizat pe baza obiectivului de dezvoltare durabilă 15 „Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizãrii durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deşertificării, stoparea şi repararea degradării solului şi stoparea pierderilor de biodiversitate”, de către echipa ARDA, în cadrul proiectului „România durabilă”, evidențiază faptul că pentru mai bine de jumatate din cetățenii Românieiâ, biodiversitatea acesteia este ridicată sau foarte ridicată.Barometrul realizat pe baza obiectivului de dezvoltare durabilă 15 „Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizãrii durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deşertificării, stoparea şi repararea degradării solului şi stoparea pierderilor de biodiversitate”, de către echipa ARDA, în cadrul proiectului „România durabilă”, evidențiază faptul că pentru mai bine de jumatate din cetățenii Românieiâ, biodiversitatea acesteia este ridicată sau foarte ridicată.

51% dintre cetățeni privesc cu îngrijorare către comportamentul animalelor sălbatice din apropierea așezărilor umane izolate, considerând că acestea sunt un pericol pentru bunurile și viețile oamenilor ce locuiesc în respectivele comunități și că, pentru sporirea gradului de siguranță, acestea ar trebui vânate.

79% dintre cetățeni consideră că România este țara unde cea mai mare parte a cantității de cerne de tip vânat provine din acțiuni de braconaj, vânătoarea organizată și legală fiind mai degrabă una opțională pentru marea majoritate a vânătorilor.

Puțin peste jumătate dintre cetățenii României sunt de părere că până în anul 2030 se va produce o creștere a suprafeelor de teren reîmpădurite și că astfel se vor limita efectele resimțite la nivel climatologic ca urmare a încălzirii globale.

Privitor la creșterea gradului de protejare a Deltei Dunării, 45% dintre cetățeni sunt de părere ca acesta va crește până în anul 2030, în timp ce pentru 39% dintre cetățeni, Delta Dunării pare că va rămâne o regiune cu nivel scăzut de protejare.

Proiectul „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030” este implementat de către Secretariatul General al Guvernului, Institutul Național de Statistică, Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia și este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014- 2020.

Proiectul are la bază Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015. Agenda 2030 reprezintă un cadru global de dezvoltare durabilă și stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), ce își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile - cea economică, cea socială și componenta de mediu. ODD15 își propune printre altele dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede; conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial; asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă.

 

 

Print   Email