Transportul și poluarea din România

infograficul_10-_ODD9-infrastructura.png

Un nou barometru de opinie realizat de Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia arată nivelul de satisfacție al cetățeniilor cu privire la transportul între localități din România. Astfel, numai 58% dintre ei sunt mulțumiți de transportul auto în comun, iar în ceea ce privește celelalte variante de transport, concluziile barometrului arată că cetățenii sunt mai degrabă nemulțumiți. De exemplu: numai 45% sunt mulțumiți de transportul aerian, 29% de transportul feroviar și 21% de transportul naval.

Gradul redus de satisfacție este reflectat și în ceea ce privește transportul în interiorul localității. Numai 43% dintre cetățenii chestionați se declară mulțumiți de transportul în comun, în timp ce 24% se declară nemulțumiți și 33% au preferat să nu ofere un răspuns. Preferințele cetățenilor legate de mijloacele de deplasare în interiorul localității sunt în cea mai mare parte dominate de autoturismul proprietate personală, 34% dintre respondenți, urmată de 31% mersul pe jos, 14% transportul public de suprafață, 11% bicicleta, 4% taxi, 2% metroul, 1% motocicleta sau scuterul, 1% serviciile de car sharing.

Când vine vorba de poluarea auto din România, 80% dintre cetățenii chestionați consideră că aceasta este o problemă gravă. Numai 49% dintre respondenții consideră că transportul feroviar este unul ecologic, în schimb 46% consideră acest lucru despre transportul aerian și 36% despre cel naval. La întrebarea „Care considerați că este cel mai bun tip de autoturism?” răspunsurile au avut o distribuție aproximativ egală: 22% total electric, 22% motorină, 21% benzină, 18% hibrid combustibil- electric, demonstrând că gradul de poluare emisă nu este nici pe departe criteriul cel mai popular de departajare pentru calitatea unui autoturism în viziunea românilor. La această întrebare, 17% dintre respondenți au preferat să nu ofere un raspuns.

Barometrul de opinie publică a fost conceput pornind de la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și a fost derulat de Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia în cadrul proiectului „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”. Proiectul este implementat în perioada august 2019 – august 2022 de Secretariatul General al Guvernului, Institutul Național de Statistică și Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia și este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Scopul proiectului este implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), care are la bază Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015. Agenda 2030 constituie un angajament de a eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030, totodată, reprezintă un cadru global de dezvoltare durabilă și stabilește 17 obiective în acest sens, denumite obiective de dezvoltare durabilă (ODD). ODD-urile își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile - cea economică, cea socială și componenta de mediu - prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate, printre altele, pe demnitate umană, stabilitate regională și globală, o planetă sănătoasă, societăți reziliente și echitabile și economii prospere.

ODD9 își propune modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor până în 2030 pentru a deveni durabile. Obiectivul urmărește o eficiență sporită în utilizarea resurselor, dar și adoptarea accelerată a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, măsuri pe care statele le pot implementa pe măsură ce încurajează inovația. Totodată, susține și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți.

 

 

Print   Email