Știință, cercetare și tehnologie

ODD9-cercetare.png

 

Conform răspunsurilor oferite în cadrul unui nou barometru de opinie realizat de Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia, 78% dintre cetățeni consideră necesară mărirea chetuielilor publice pentru cercetare, iar 74% consideră necesară mărirea chetuielilor private pentru cercetare.

Întrebați despre domeniile în care consideră necesară dezvoltarea domeniului cercetării, majoritatea respondențiilor a răspuns astfel: 98% în sănătate, 96% în agricultură, , 95% în educație și digitalizare, 94% în industrie, tehnologie și infrastructură, 91% în protecția habitatelor terestre și acvative, 88% în energie și telecomunicații, 83% în orașe și comunități inteligente, 82% în servicii sociale și comunitare, 80% în schimbările climatice și deșertificare, 70% în sisteme de guvernanță locală.

Barometrul de opinie publică a fost conceput pornind de la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și a fost derulat de Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia în cadrul proiectului „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”. Proiectul este implementat în perioada august 2019 – august 2022 de Secretariatul General al Guvernului, Institutul Național de Statistică și Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia și este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Scopul proiectului este implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), care are la bază Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015. Agenda 2030 constituie un angajament de a eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030, totodată, reprezintă un cadru global de dezvoltare durabilă și stabilește 17 obiective în acest sens, denumite obiective de dezvoltare durabilă (ODD). ODD-urile își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile - cea economică, cea socială și componenta de mediu - prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate, printre altele, pe demnitate umană, stabilitate regională și globală, o planetă sănătoasă, societăți reziliente și echitabile și economii prospere.

ODD9 își propune îmbunătățirea până în 2030 a domeniului cercetării științifice, capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale din toate țările, în special țările în curs de dezvoltare, încurajarea inovației și creșterea substanțială a numărului de lucrători în cercetare și dezvoltare la 1 milion de oameni și a cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare. La acestea se adaugă sprijinirea dezvoltării tehnologice interne, cercetării și inovației în țările în curs de dezvoltare, inclusiv prin asigurarea, printre altele, a unui mediu politic propice pentru diversificarea industrială și adăugarea de valoare a mărfurilor.

 

 

Print   Email