Sărăcia și satisfacerea nevoilor de bază

 ODD1 final

 

Rezultatele barometrului de opinie publică „RD01 -Fără sărăcie (ODD 1)” realizat în cadrul proiectului „România Durabilă” arată că românii sunt atent preocupați de subiectul sărăciei și că percepția generală este că rata acesteia se află în creștere. Prin comparație, datele obiective puse la dispoziție de Eurostat și Institutul Național de Statistică demonstrează însă că riscul de sărăcie și excluziune socială a scăzut cu peste 10 procente în ultimul deceniu.

Cea mai mare parte a românilor care au participat la studiu s-au declarat mulțumiți de bunurile pe care le dețin. În ceea ce privește dificultățile întâmpinate în asigurarea nevoilor de bază, 90% dintre români afirmă că nu întâmpină probleme în acoperirea cheltuielilor de întreținere sau de asigurare a mesei zilnice, iar 81% declară că întâmpină rar dificultăți în acoperirea financiară a cheltuielilor de întreținere a locuinței. Diferențe apar în ceea ce privește rapiditatea dobândirii unui loc de muncă, astfel că numai 40% dintre respondenți consideră că o persoană aptă își poate găsi un loc de muncă într-un interval de 1-3 luni, iar restul într-o perioadă mai mare de 4 luni sau că oferta este foarte redusă.

Barometrul de opinie publică a fost conceput pornind de la Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 1 și a fost derulat de Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia în cadrul proiectului „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”. Proiectul este implementat în perioada august 2019 – august 2022 de către Secretariatul General al Guvernului, Institutul Național de Statistică, Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia și este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Scopul proiectului este implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), care are la bază Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015. Agenda 2030 constituie un angajament de a eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030, totodată, reprezintă un cadru global de dezvoltare durabilă și stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). ODD-urile își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile - cea economică, cea socială și componenta de mediu - prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate, printre altele, pe demnitate umană, stabilitate regională și globală, o planetă sănătoasă, societăți reziliente și echitabile și economii prospere. ODD1 - Fără sărăcie, își propune reducerea numărului cetățenilor care trăiesc în sărăcie severă și relativă în toate dimensiunile acesteia, potrivit definițiilor naționale. Strategia are în vedere reducerea numărului de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie, stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte și dezvoltarea sistemului de protecție și asistență socială.

 

Print   Email