Resursa energetică a României

ODD7.png

 

Rezultatele barometrului de opinie publică realizat în cadrul proiectului „România Durabilă” arată că resursa energetică a României este un subiect de mare interes pentru români. Conform răspunsurilor oferite în cadrul barometrului de opinie, 65% dintre români susțin că România are suficiente resurse energetice regenerabile. Numărul celor  care însă cred că se produce suficientă energie în România este de doar 46%. În plus, 66% consideră că au cheltuieli lunare cu energia destul de ridicate. Numai 63% dintre respondenți au o locuință termoizolată. În 39% dintre cazuri, aceștia afirmă că au locuințe încă încălzite utilizând sobe cu lemne. În contrapondere, 34% au centrale termice proprii care utilizează gaz sau convector de gaz. 9% românii care au participat la studiu sunt racordați la sistemul public de termoficare.

Barometrul de opinie publică a fost conceput pornind de la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și a fost derulat de Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia în cadrul proiectului „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”. Proiectul este implementat în perioada august 2019 – august 2022 de Secretariatul General al Guvernului, Institutul Național de Statistică și Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia și este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Scopul proiectului este implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), care are la bază Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015. Agenda 2030 constituie un angajament de a eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030, totodată, reprezintă un cadru global de dezvoltare durabilă și stabilește 17 (ODD). ODD-urile își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile - cea economică, cea socială și componenta de mediu - prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate, printre altele, pe demnitate umană, stabilitate regională și globală, o planetă sănătoasă, societăți reziliente și echitabile și economii prospere.

ODD7 își propune ca până în 2030 să fie asigurat accesul universal la servicii energetice accesibile, fiabile și moderne, să crească substanțial ponderea energiei regenerabile în mixul energetic global, cât și să dubleze rata globală de creștere a eficienței energetice. În acest sens, se urmărește cooperarea internațională pentru a extinde accesul la cercetare pentru producția energiei verzi și a tehnologiilor pentru energie regenerabilă și îmbunătățirea eficienței energetice. La acestea se adaugă extinderea infrastructurii și actualizarea tehnologiei pentru furnizarea de servicii energetice moderne și durabile pentru toate țările în curs de dezvoltare și țările mai puțin dezvoltate.

 

Print   Email