Mediul economic al României

ODD8.png

 

Conform răspunsurilor oferite în cadrul unui nou barometru de opinie realizat de Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia , 81% dintre respondenți susțin că românii au spirit de întreprinzători, iar 63% susțin că situația financiară a gospodăriei este una bună. Numărul celor care însă cred că în România condițiile de muncă sunt bune este de doar 26%.

Întrebați despre domeniile în care este nevoie sau ar face cu prioritate investiții, marea majoritate a românilor au răspuns astfel: 23% în sănătate, 22% în educație, 19% în agricultură, 9% în infrastructură, 5% în industrie, 4% în construcții.

Barometrul de opinie publică a fost conceput pornind de la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și a fost derulat de Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia în cadrul proiectului „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”. Proiectul este implementat în perioada august 2019 – august 2022 de Secretariatul General al Guvernului, Institutul Național de Statistică și Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia și este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Scopul proiectului este implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), care are la bază Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015. Agenda 2030 constituie un angajament de a eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030, totodată, reprezintă un cadru global de dezvoltare durabilă și stabilește 17 (ODD). ODD-urile își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile - cea economică, cea socială și componenta de mediu - prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate, printre altele, pe demnitate umană, stabilitate regională și globală, o planetă sănătoasă, societăți reziliente și echitabile și economii prospere.

ODD8 are ca scop creșterea economică sustenabilă și promovează munca decentă pentru toți cetățenii indiferent de gen, mediu de proveniență și statut social. În acest sens, se urmărește angajarea completă și productivă și muncă decentă pentru toate femeile și bărbații, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, precum și remunerarea egală pentru munca care are o valoare egală. La acestea se adaugă consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți cât și promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul, creativitatea și inovația.

 

 

Print   Email