Interesul pentru o alimentație adecvată

 ODD1 final

  

Proiectul „România Durabilă” arată că românii românii sunt atent preocupați de subiectul dezvoltării sectorului agroalimentar. Conform răspunsurilor oferite în cadrul unuia dintre barometrele de opinie publică ale proiectului, promovarea consumului de alimente sănătoase prezintă un grad de interes de 92%.

Majoritatea românilor care au participat la studiu susțin că sunt interesați de programele ce pot ajuta la dezvoltarea și promovarea agriculturii autohtone și ecologice:

- 79% dintre persoane sunt interesate de produsele atestate tradițional;

- 81% din persoane prezintă un interes față de susținerea și atragerea tinerilor fermieri;

- 78% dintre români afirmă că îi interesează Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii de Irigații din România.

Prevenirea și combaterea poluării solului este un alt subiect ce prezintă interes pentru 88% dintre persoane participante la sondajul de opinie publică.

Barometrul de opinie publică a fost conceput pornind de la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și a fost derulat de Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia în cadrul proiectului „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”. Proiectul este implementat în perioada august 2019 – august 2022 de către Secretariatul General al Guvernului, Institutul Național de Statistică, Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia și este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Scopul proiectului este implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), care are la bază Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015. Agenda 2030 constituie un angajament de a eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030, totodată, reprezintă un cadru global de dezvoltare durabilă și stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). ODD-urile își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile - cea economică, cea socială și componenta de mediu - prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate, printre altele, pe demnitate umană, stabilitate regională și globală, o planetă sănătoasă, societăți reziliente și echitabile și economii prospere. ODD2 – Foamete „ZERO” vizează dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil și competitiv pentru îmbunătățirea calității vieții și asigurării unor condiții de viață în mediul rural apropiate de cele din mediul urban, promovarea producției autohtone și ecologice și valorificarea produselor tradiționale și montane cu valoare adăugată.

 

Print   Email