Impactul crizei COVID-19

 ODD3.png

  

Rezultatele barometrului de opinie publică realizat în cadrul proiectului „România Durabilă” urmăresc impactul crizei COVID-19 asupra oamenilor. De la începutul pandemiei și până în prezent, părerea oamenilor cu privire la evoluția crizei sanitare a fost într-o continuă fluctuație. În prezent există un echilibru între numărul persoanelor care cred că situația se va îmbunătăți și cel al cărora care cred că aceasta se va agrava.

În ceea ce privește încrederea în sistemul sanitar, doar 26% dintre respondenți afirmă că au încredere în acesta.

Barometrul de opinie publică a fost conceput pornind de la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și a fost derulat de Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia în cadrul proiectului „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”. Proiectul este implementat în perioada august 2019 – august 2022 de Secretariatul General al Guvernului, Institutul Național de Statistică și Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia și este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Scopul proiectului este implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), care are la bază Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015. Agenda 2030 constituie un angajament de a eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030, totodată, reprezintă un cadru global de dezvoltare durabilă și stabilește 17 (ODD). ODD-urile își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile - cea economică, cea socială și componenta de mediu - prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate, printre altele, pe demnitate umană, stabilitate regională și globală, o planetă sănătoasă, societăți reziliente și echitabile și economii prospere. Criza COVID-19 a demonstrat necesitatea în plan global de a fi pregătiți în permanență din punct de vedere medical pentru astfel de situații și a scos la iveală uriașele disparități între state în ceea ce privește capacitatea lor de a face față pandemiei. ODD3 – Sănătate și bunăstare se referă la imperativul asigurării unei vieți sănătoase și  a bunăstării la toate vârstele. Acesta vizează îmbunătățirea accesului la servicii de asistență medicală de calitate, creșterea speranței de viață și reducerea mortalității materne și infantile. Totodată, are în vedere promovarea unui mod de viață sănătos, inclusiv prin combaterea unor obiceiuri negative și încurajarea unui stil de viață activ.

Print   Email