Calitatea apei

ODD6.png

 

Rezultatele barometrului de opinie publică realizat în cadrul proiectului „România Durabilă” arată discrepanțe vizibile cu privire la accesul la rețeaua de apă, rețeaua de canalizare și accesul la condiții sanitare și de igienă între persoanele cu o condiție socială mai puțin bună, față de cele cu o condiție socială bună.

Întrebați ce părere au despre colectarea deșeurilor menajere în raport cu situația din urmă cu 10 ani, 68% dintre respondenți afirmă că este mai bine, 12% că este la fel, în timp ce doar 9% susțin că este mai puțin bine.

Cea mai mare parte a  românilor care au participat la studiu este mulțumită de calitatea apei de la rețeaua publică:

- 62% dintre persoane sunt mulțumite de calitatea apei potabile furnizate prin rețeaua publică;

- 54% dintre persoane susțin că apa de la rețeaua publică este sigură pentru gătit și consum;

- 62% dintre persoanele chestionate susțin că există un proces durabil de captare și furnizare a apei potabile.

Barometrul de opinie publică a fost conceput pornind de la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și a fost derulat de Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia în cadrul proiectului „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”. Proiectul este implementat în perioada august 2019 – august 2022 de Secretariatul General al Guvernului, Institutul Național de Statistică și Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia și este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Scopul proiectului este implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), care are la bază Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015. Agenda 2030 constituie un angajament de a eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030, totodată, reprezintă un cadru global de dezvoltare durabilă și stabilește 17 (ODD). ODD-urile își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile - cea economică, cea socială și componenta de mediu - prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate, printre altele, pe demnitate umană, stabilitate regională și globală, o planetă sănătoasă, societăți reziliente și echitabile și economii prospere. ODD6 își propune asigurarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru toți, cât și accesul la igienă și sanitație adecvate. Până în 2030, se dorește îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea deversării și reducerea la minimum a emisiilor de substanțe chimice și materiale periculoase, reducerea la jumătate a proporției apelor uzate netratate și creșterea substanțială a reciclării și refolosirii sigure a apei la nivel global.

Print   Email