Image
ARDA Oltenia in parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului si Institutul National de Statistica implementeaza proiectul cod SMIS 127545:
”România durabila” - Dezvoltarea cadrului strategic si institutional pentru implementarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Durabila a României 2030, in cadrul apelului POCA/399/1/1/Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP. Nr. contract de finantare: 397/31.07.2019.
Valoarea proiectului: 24.999.991,85 lei.

Implementarea SNDD 2030 prin asigurarea cadrului adecvat de implementare, cresterea capacitatii institutionale a autoritatilor centrale, eficientizarea comunicarii si colaborarii interinstitutionale, asigurarea consistentei implementarii prin monitorizarea progresului si prezentarea tendintelor de dezvoltare ale Romaniei, permitand decizii publice bazate pe dovezi in maniera proiectiva, anticipand evolutii si riscuri sistematice.

  1. Operationalizarea cadrului strategic existent in domeniul dezvoltarii durabile prin elaborarea planului de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Durabila a României 2030 (SNDD), de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila al Guvernului României

  2. Realizarea unui mecanism de monitorizare si raportare a implementarii SNDD, prin extinderea si valorificarea rezultatelor, experientei si functionalitatii sistemului informatic agregator de date statistice elaborat in cadrul proiectului ”Starea Natiunii –construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice” (SIPOCA 11), cod SMIS 118963, gestionat de Directia pentru Strategii Guvernamentale din cadrul Secretariatului General al Guvernului Romaniei, si realizarea corespondentei cu indicatorii pe care Institutul National de Statistica si alte institutii publice relevante ii colecteaza, centralizeaza si agrega.

  3. Crearea cadrului institutional adecvat pentru implementarea si monitorizarea SNDD prin infiintarea de nuclee de dezvoltare durabila in cadrul autoritatilor publice centrale si locale, formarea profesionala in domeniul dezvoltarii durabile a personalului din cadrul acestora, si dezvoltarea capacitatii institutionale a Departamentului pentru Dezvoltare Durabila al Guvernului Romaniei, in vederea indeplinirii functiilor de planificare strategica in domeniul dezvoltarii durabile, de coordonare a activitatilor de implementare rezultate din setul de 17 Obiective de Dezvoltare Durabila ale Agendei 2030 si de monitorizare a indicatorilor dezvoltarii durabile, functii stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 313/2017 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru dezvoltare durabila, cu modificarile si completarile ulterioare.

  1. Rezultatul de program 4 Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului atins prin Rezultatul de proiect 1 Plan de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila 2030

  2. Rezultatul de program 6 Fondul activ al legislatiei sistematizat si simplificat progresiv atins prin Rezultatul de proiect 4 Adoptarea unui act normativ pentru standardizarea procedurilor de interactiune administrativa in scopul generarii si utilizarii datelor de dezvoltare durabila in cadrul autoritatilor publice centrale si locale, cu responsabilitati in implementarea SNDD.

  3. Rezultatul de program 12 Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice centrale, imbunatatite pentru sustinerea masurilor/actiunilor din cadrul acestui obiectiv specific atins prin Rezultatul de proiect 5 Cadru institutional adecvat pentru implementarea si monitorizarea SNDD prin infiintarea de nuclee de dezvoltare durabila in cadrul autoritatilor publice centrale si locale, formarea profesionala in domeniul dezvoltarii durabile a personalului din cadrul acestora, si dezvoltarea capacitatii institutionale a Departamentului pentru dezvoltare durabila al Guvernului Romaniei.

  4. Rezultatul de program 4 Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului atins prin Rezultatul de proiect 2 Plan de comunicare pentru implementarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030

  5. Rezultatul de program 4 Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului atins prin Rezultatul de proiect 3 Mecanism de monitorizare a implementarii Strategiei de dezvoltare durabila a Romaniei 2030 si baza de date statistice coerenta.