Image
ARDA Oltenia în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți implementează proiectul Cod SMIS 102055:
Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia - Bâtlanele, în cadrul apelului POIM/9/4/1/ Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate. Nr. contract de finanțare: 77/21.26.2017. Valoarea proiectului: 787.915,45 lei

Scopul proiectului este cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si a patrimoniului natural al sitului NATURA 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele prin elaborarea planului de management, constientizarea grupului tinta si cresterea capacitatii institutionale a Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti.

Evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara si stabilirea masurilor de management adecvate prin realizarea planului de management, a planului de monitorizare si a protocoalelor de monitorizare conduce la cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii de pe raza sitului Natura 2000 Dealurile Strehaia-Bâtlanele, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific al Programului .

În acelasi timp, prin informare/consolidarea cunostintelor privind situl si promovând conservarea diversitatii biologice, a speciilor si habitatelor de interes comunitar din cadrul sitului Natura 2000 Dealurile Strehaia-Bâtlanele, proiectul urmareste sa contribuie la protectia si îmbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural, la mentinerea interactiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversitatii speciilor si peisajului în vederea reducerii/înlaturarii presiunilor antropice asupra speciilor si habitatelor de importanta comunitara din arie. Cresterea capacitatii administrative de gestionare a ariilor naturale protejate a Agentiei pentru Protectia Mediului

Mehedinti, institutia responsabila pentru asigurarea managementului ariei protejate si a protectiei mediului în judetul Mehedinti va contribui la protectia si îmbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural nu numai în cadrul sitului Natura 2000 Dealurile Strehaia- Bâtlanele ci si a celorlalte arii protajate din judetul Mehedinti, atât pe perioada implementarii proiectului cât si dupa finalizarea acestuia.

Activitatile desfasurate în cadrul proiectului acopera un sit Natura 2000, situl ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele.

 1. Stabilirea masurilor de conservare si management pentru cresterea gradului de protectie si conservare al speciilor si habitatelor de importanta comunitara de pe teritoriul sitului NATURA 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele, prin elaborarea planului de management, a planului de monitorizare si a protocoalelor de monitorizare.
 2. Educarea si cresterea gradului de constientizare a grupului tinta format din elevi, localnici, proprietari de terenuri, personalul din cadrul autoritatilor locale si agenti economici din zona sitului de importanta comunitara în vederea reducerii/înlaturarii presiunilor antropice asupra speciilor si habitatelor de importanta comunitara din arie.
 3. Cresterea capacitatii administrative de gestionare a ariilor naturale protejate a Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti, institutia responsabila pentru asigurarea managementului ariei protejate.
 1. Un studiu de inventariere a habitatelor si speciilor de interes comunitar si national si evaluarea starii lor de conservare si a arealelor din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele elaborat
 2. 4 harti GIS cu distributia habitatelor si speciilor de interes comunitar si national si a arealelor lor din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizate
 3. Un studiu privind cadrul natural si factorii abiotici caracteristici ariei naturale protejate: Clima, Solurile, Hidrologia, Geologia si Geomorfologia elaborat
 4. Un studiu privind formele de proprietate asupra terenurilor, a regimurilor de administrare si a folosintei terenului din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele elaborat
 5. 1 harta GIS cu reprezentarea cadrului natural si al factorilor abiotici din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata
 6. 1 harta GIS cu categoria de folosinta a terenurilor din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata
 7. 1 harta GIS cu regimul de administrare a terenurilor din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata
 8. 1 harta GIS cu regimul de proprietate a terenurilor din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata
 9. 1 harta GIS cu reprezentarea zonelor unde tipul de habitat sau terenurile agricole transced limita SCI si a zonelor învecinate reprezentate pe categorii de folosinta din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata
 10. Un studiu de identificare si evaluare a presiunilor si amenintarilor antropice asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele elaborat
 11. 6 harti în format GIS privind presiunile si amenintarile antropice asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizate
 12. 1 baza de date GIS functionala si completata cu hartile si datele privind mediul biotic si abiotic precum si impactul antropic din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata
 13. Plan de management pentru situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele elaborat, aprobat si avizat încluzând planul de masuri pentru mentinerea/îmbunatatirea starii de conservare favorabila a 2 habitate si 1 specie de reptile
 14. O dezbatere publica organizata pentru realizarea planului de management al sitului Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele
 15. Minim 30 de participanti informati si consultati cu privire la realizarea planului de management pentru situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele
 16. 1 Plan de monitorizare a starii de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar si national din situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele cuprinzând protocoalele de monitorizare pentru 2 habitate si 1 specie de reptile elaborat
 17. 1 harta GIS a zonelor de monitorizare din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata
 18. 4 Activitati de educatie si crestere a gradului de constientizare a autoritatilor publice locale si agentilor economici realizate
 19. Minim 45 reprezentanti autoritati locale si agenti economici constientizati
 20. Cresterea cu minim 30 % a gradului de constientizare a reprezentantilor autoritati locale si agenti economici constientizati
 21. 6 Activitati de educatie si cresterea gradului de constientizare a comunitatii locale si proprietarilor de terenuri realizate
 22. Minim 300 de persoane (reprezentanti ai comunitatii locale si proprietarilor de terenuri din zona ariei) constientizate
 23. Cresterea cu minim 30 % a gradului de constientizare a reprezentantilor comunitatii locale si proprietarilor de terenuri din zona ariei
 24. 8 Activitati de educatie si crestere a gradului de constientizare a elevilor realizate
 25. Minim 330 de elevi constientizati
 26. Cresterea cu minim 40 % a gradului de constientizare a elevilor
 27. 300 brosuri informative realizate si distribuite
 28. 300 pixuri inscriptionate si distribuite
 29. 330 mape realizate si distribuite
 30. 330 pliante realizate si distribuite
 31. 330 tricouri inscriptionate si distribuite
 32. 60 chestionare completate
 33. 1 Activitate de educatie si crestere a gradului de constientizare a grupului tinta prin realizarea si amplasarea de panouri informative realizata
 34. 6 panouri informative amplasate în arie
 35. 2 anunturi de presa publicate în presa regionala, unul la începutul implementarii si unul la finalizarea proiectului
 36. 10 persoane instruite în domeniul Managementul operational al ariilor protejate
 37. 10 persoane instruite în domeniul Facilitator de dezvoltare comunitara pentru arii protejate (Relatia cu comunitatile din interiorul/jurul ariei protejate)
 38. 4 persoane instruite în domeniul GIS
 39. UIP functional, dotat
 40. 8 rapoarte de progres transmise
 41. 1 Raport de început aprobat
 42. 1 Raport final aprobat
 43. 1 Raport de audit privind cheltuielile efectuate în cadrul proiectului realizat
 44. 45 pixuri inscriptionate si distribuite
 45. 45 brosuri informative realizate si distribuite
 46. 90 chestionare completate
 47. 660 chestionare completate