download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI BUNĂSTAREA ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI 

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online "Sănătatea și bunăstarea în județul Mehedinți" în data de 18 mai 2023, ora. 10:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

Dezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 3 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD3.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 11 mai 2023

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți atât în faza de fundamentare și elaborare a politicilor și priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

  1. Rezultatul de program 4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - Rezultatul de proiect 1: Capacitate crescuta a ONGurilor active în Grupul civic pentru Mehedinți în implementarea parteneriatului pentru dezvoltare locala durabila si monitorizarea progresului strategiilor județene;

  2. Rezultatul de program 4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - Rezultat proiect 3: Portal de date statistice funcțional privind implementarea, în județul Mehedinți, acelor 17 obiective de dezvoltare durabila a României;

  3. Rezultatul de program 4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovareadezvoltarii la nivel local - Rezultatul de proiect 2: Raporte tematice privind stadiul implementarii, la nivelul județului Mehedinți, acelor 17 obiective de dezvoltare durabila a României, elaborate, publicate si transmise Consiliul Județean Mehedinți;

  4. Rezultatul de program 4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovareadezvoltarii la nivel local - Rezultat proiect 4: Cetațeni constientizați civic si consultați în privința prioritaților de investiții aferente celor 17 obiective de dezvoltare durabilă;

  5. Rezultatul de program 4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - Rezultat proiect 5 - Personal din ONG-uri si parteneri sociali instruiți în domeniul dezvoltarii durabile.

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI ESTE REPREZENTAT DE:

  1. 30 reprezentanți ai ONG-urilor din județul Mehedinți si din rețelele civice dedicate dezvoltarii durabile, inclusiv reprezentanții partenerilor de proiect si reprezentanți ai structurilor asociative ale autoritaților administrației publice locale (particpa în cadrul Grupului civic pentru Mehedinți, la dezbaterile publice si la programul de formare Expert dezvoltare durabila)
  2. 300 de cetațeni din județul Mehedinți (acestia participa la cele 17 dezbateri publice online sau în sala). Cetațenii provin din localitațile județului Mehedinți, din mediul urban si rural interesați de obiectivul de dezvoltare durabila suspus dezbaterii publice.
  3. 20 alesi locali (consilieri județeni) si personal de conducere si de execuție din cadrul Consiliului Județean Mehedinți si instituțiilor publice subordonate (participa la programul de formare Expert dezvoltare durabilă).