download.png


PROCES VERBAL FINAL SELECȚIE EXPERT FORMATOR

 În urma verificării administrative a dosarelor depuse și a susținerii probei de interviu pentru funcția de expert formator în cadrul proiectului “Dezvoltarea educației și a transparenței în județul Giurgiu”, Comisia de selecție organizată de Asociația Regională Pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia (ARDA OLTENIA) a consemnat rezultatul final al consursului de selecție în procesul verbal anexat prezentului anunț.

download.png


PROCES VERBAL SELECȚIE EXPERT FORMATOR

 În urma susținerii interviului pentru funcția de expert formator în cadrul proiectului “Dezvoltarea educației și a transparenței în județul Giurgiu”, Comisia de selecție organizată de Asociația Regională Pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia (ARDA OLTENIA) a consemnat rezultatul interviului în procesul verbal anexat prezentului anunț.

- Proces verbal interviu selectie expert formator.  

Ultima actualizare: 22 mai 2023

download.png


PROCES VERBAL SELECȚIE EXPERT FORMATOR

 Procedând la verificarea administrativă a dosarelor depuse de candidații pentru funcția de expert formator în cadrul proiectului “Dezvoltarea educației și a transparenței în județul Giurgiu”, Comisia de selecție organizată de Asociația Regională Pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia (ARDA OLTENIA) a consemnat rezultatul verificării administrative consemnat în procesul verbal anexat prezentului anunț.

download.png


ANUNȚ SELECȚIE EXPERT FORMATOR

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA, în calitate de partener în cadrul proiectului ”DEZVOLTAREA EDUCAȚIEI ȘI A TRANSPARENȚEI ÎN JUDEȚUL GIURGIU, ID 151468” anunță procedura de selecție pentru recrutarea unui formator, pentru desfășurarea Activității 5 Dezvoltarea capacității ONG-urilor și autorităților locale 

- Anunt selectie expert formator ARDA Giurgiu.  

Ultima actualizare: 10 mai 2023

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea dezvoltării sistemului de educație în județul Giurgiu prin dezvoltarea parteneriatului la nivel local, creșterea transparenței, consultării și monitorizării politicilor și strategiilor în domeniu, precum și prin implicarea cetățenilor și organizațiilor acestora în comunitate și în procesul de luare a deciziilor.

 1. Rezultatul de program 4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local - Rezultatul de proiect 1: Parteneriat pentru dezvoltare locală în județul Giurgiu funcțional prin două grupuri de lucru active pentru capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării educației la nivel local;

  2. Rezultatul de program 4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local - Rezultatul de proiect 2: Rapoarte de monitorizare (policy papers) pentru fundamentarea pe date și nevoi actualizate a proiectelor de investiții și altor proiecte în domeniul educației la nivel județean elaborate, publicate și transmise Consiliul Județean Giurgiu;

  3. Rezultatul de program 4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local - Rezultat proiect 3: Documente de politică publică pentru dezvoltarea strategică a educației și transparența procesului de luare a deciziilor în domeniul educației în județul Giurgiu elaborate, publicate și transmise Consiliului Județean Giurgiu;

  4. Rezultatul de program 4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local - Rezultat proiect 4: Tineri, cetățeni și persoane interesate conștientizate civic și consultate în privința priorităților din domeniul dezvoltării educației la nivel local;

  5. Rezultatul de program 4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local - Rezultat proiect 5 - Personal din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniul politicilor publice pentru educație și dezvoltării durabile.

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI ESTE REPREZENTAT DE:

 1. 50 reprezentanți ai ONG-urilor din județul Giurgiu sau din cadrul rețelei EDUPOL, inclusiv reprezentanții partenerilor de proiect și reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale (partică în cadrul grupurilor de lucru, a dezbaterilor publice și la cursul de politici publice pentru educație);
 2. 500 de cetățeni, inclusiv tineri, din județul Giurgiu (aceștia participă la cele 15 dezbateri publice online/on-site și din cadrul proiectului și la cele 5 evenimente de informare și responsabilizare, în medie sunt estimați 25 de participanți la fiecare dezbatere/eveniment de informare și responsabilizare). Cetățenii provin din localitățile județului Giurgiu, din mediul urban și rural și pot fi părinți, elevi, persoane interesate din comunitate.

 3. 50 persoane personal de conducere și de execuție din cadrul Consiliului Județean Giurgiu și instituțiilor publice subordonate (participă la activități de formare în domeniul politicilor publice pentru educație).