Image

România Durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, cod SIPOCA 613

Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă și Direcția pentru strategii guvernamentale implementează proiectul cu aplicare națională: „România Durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, cod SIPOCA 613, care se va derula pe o perioadă de 36 luni, începând cu luna august 2019.

Scopul proiectului este implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030) prin asigurarea cadrului adecvat de implementare, creșterea capacității instituționale a autorităților centrale, eficientizarea comunicării și colaborării interinstituționale, asigurarea consistenței implementării prin monitorizarea progresului și prezentarea tendințelor de dezvoltare ale României, permițând decizii publice bazate pe dovezi în manieră proiectivă, anticipând evoluții și riscuri sistematice. În acest sens obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Operaționalizarea cadrului strategic existent în domeniul dezvoltării durabile prin elaborarea planului de acțiune pentru implementarea SNDDR 2030, de către Departamentul pentru dezvoltare durabilă;
  2. Realizarea unui mecanism de monitorizare și raportare a implementării SNDDR 2030, prin extinderea și valorificarea rezultatelor,experienței și funcționalității sistemului informatic agregator de date statistice elaborat în cadrul proiectului „Starea Națiunii –construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice” (SIPOCA 11), gestionat de către Direcția pentru strategii guvernamentale, și realizarea corespondenței cu indicatorii pe care Institutul Național de Statistică și alte instituții publice relevante îi colectează, centralizează și agregă;
  3. Crearea cadrului instituțional adecvat pentru implementarea și monitorizarea SNDD 2030 prin înființarea de nuclee de dezvoltare durabilă în cadrul autorităților publice centrale și locale, formarea profesională în domeniul dezvoltării durabile a personalului din cadrul acestora, și dezvoltarea capacității instituționale a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, în vederea îndeplinirii funcțiilor de planificare strategică în domeniul dezvoltării durabile, de coordonare a activităților de implementare rezultate din setul de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030 a O.N.U. pentru dezvoltare durabilă și de monitorizare a progresului implementării SNDD 2030 pe baza indicatorilor de dezvoltare durabilă, funcții stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Institutul Național pentru Statistică și Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia. Bugetul alocat pentru implementarea proiectului este de 24,999,991.85 lei, din care 22,056,895.87 lei reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 2,943,095.98 lei fonduri din bugetul entităților implicate în proiect.

Rezultatele proiectului

  1. Plan de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;
  2. Plan de comunicare pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;
  3. Mecanism de monitorizare a implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 și bază de date statistice coerentă.
  4. Cadru instituțional adecvat pentru implementarea și monitorizarea SNDDR 2030 prin înființarea de nuclee de dezvoltare durabilă în cadrul autorităților publice centrale și locale, formarea profesională în domeniul dezvoltării durabile a personalului din cadrul acestora, și dezvoltarea capacității instituționale a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului Romaniei;
  5. Act normativ pentru standardizarea procedurilor de interacțiune administrativă în scopul generării și utilizării datelor de dezvoltare durabilă în cadrul autorităților publice centrale și locale, cu responsabilități în implementarea SNDD 2030.

 SIPOCA 613 -Romania Durabila