afis-poca.jpg

Denumirea achizitiei: Achiziția de Servicii de închiriere a unui spațiu necesar desfășurării activității
în vederea implementării proiectului „România durabilă” – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea durabilă a României 2030, POCA/399/1/1/127545

afis-poca.jpg

Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă și Direcția pentru strategii guvernamentale implementează, în parteneriat cu Institutul Național de Statistică și Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, proiectul cu aplicare națională: „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”. Scopul și rezultatele proiectului, precum și responsabilitățile Asociației Regionale pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia sunt detaliate aici

Ultima actualizare: 29 septembrie 2019